×

2022 - Sirküler

2022 / 163

Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 541 no.lu VUK GT Yayımlandı.

23 Eylül 2022

2022 / 162

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

17 Eylül 2022

2022 / 161

Darphane Sertifikalarında Tevkifat Oranının %0 Olarak Uygulanmasına Dair 6036 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

17 Eylül 2022

2022 / 160

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü Yayımlandı.

15 Eylül 2022

2022 / 159

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin Güncellenmesine Dair Tebliğ Yayımlandı.

14 Eylül 2022

2022 / 159

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin Güncellenmesine Dair Tebliğ Yayımlandı.

14 Eylül 2022

2022 / 158

Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri 2022 Yılı 2.Dönem Değerlendirme Katsayıları Yayımlandı.

12 Eylül 2022

2022 / 157

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteğine Dair 2022-19 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

09 Eylül 2022

2022 / 156

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlarına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

07 Eylül 2022

2022 / 155

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

07 Eylül 2022

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi