2021 - Sirküler
2021 / 20

Değerli Konut Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

15 Ocak 2021
2021 / 19

4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 Ve 28. Maddelerinde Yer Verilen Destek (Nakdi Ücret, İlave İstihdam Ve İstihdama Dönüş) Tutarlarının Artırılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

14 Ocak 2021
2021 / 18

7262 Sayılı; Dernekler, Yardım Toplama, Türk Ticaret ve Çek Kanunu Gibi Farklı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılan Torba Kanun (Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

11 Ocak 2021

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Destek Verilecek Kira ve Gelir Kaybı Desteği Başvuru Süresi Uzatıldı.

10 Ocak 2021
2021 / 16

E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanmasına Dair GİB Duyurusu Yayımlandı.

09 Ocak 2021
2021 / 15

E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanmasına İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair GİB Duyurusu Yayımlandı.

09 Ocak 2021
2021 / 14

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin 2021/1 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

08 Ocak 2021
2021 / 13

2021 Yılı Maliyet Hesaplarında 7/A - 7/B Seçeneği ve Ek Mali Tablo Eklemeye (Kâr Dağıtım Tablosu) İlişkin Hâdler.

08 Ocak 2021
2021 / 12

2021 1. Dönemi (01.01-30.06.2021) için Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

08 Ocak 2021
2021 / 11

2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Tutarları Belirlendi.

06 Ocak 2021
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."