2021 - Sirküler
2021 / 154

Defter Beyan Sistemi Kapsamında Verilmesi Gereken Beyannamelere İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.

31 Temmuz 2021
2021 / 153

5 Puanlık Prim Teşvikinde 2021/Eylül Ayından İtibaren İşyeri Bazlı Değil İşveren Bazlı Borç Sorgusu Yapılmasına Dair 2021/26 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

30 Temmuz 2021
2021 / 152

2021/II. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir.

30 Temmuz 2021
2021 / 251

Kira Stopaj Oranı İndirimine İlişkin Sürenin 30.09.2021 Tarihine Uzatılmasına İlişkin 4312 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

30 Temmuz 2021
2021 / 150

Kira Stopaj Oranı İndirimine İlişkin Sürenin 30.09.2021 Tarihine Uzatılmasına İlişkin 4311 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

30 Temmuz 2021
2021 / 149

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin VUK Geçici 31. Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair 530 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

27 Temmuz 2021
2021 / 148

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için 7326 Kapsamında Matrah Artırımına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

16 Temmuz 2021
2021 / 147

2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.

15 Temmuz 2021
2021 / 146

Beyan Edilmemiş Gelir Ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanına İlişkin Broşür Yayımlandı.

14 Temmuz 2021
2021 / 145

Form Ba-Bs Bildirimlerine İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.

14 Temmuz 2021
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."