×

2017 - Sirküler

2017 / 128

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Getirilen Elektronik Ticaret Yapanlar İçin ETBİS’e Kayıt Olma ve Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Son Süre 31.12.2017

28 Aralık 2017

2017 / 127

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin 72 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

27 Aralık 2017

2017 / 126

Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlemlerin Vergilendirilmesine İlişkin KV Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

26 Aralık 2017

2017 / 125

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin GVK 301 GT Yayımlandı.

25 Aralık 2017

2017 / 124

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.

22 Aralık 2017

2017 / 123

Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Erteleyen 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Yayımlandı.

22 Aralık 2017

2017 / 122

Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı.

21 Aralık 2017

2017 / 121

Beyan Sistemi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı.

21 Aralık 2017

2017 / 120

Bilinen Adresler Ve Tebligat Yöntemleri Konularında Değişiklikler Yapan 483 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

21 Aralık 2017

2017 / 119

İnşaat Ruhsatlarının SGK’ya Verilme Usul ve Esaslarıyla İlgili SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

21 Aralık 2017

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi