×

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz şirketimizin çözüm ortaklarına sunduğu temel hizmetlerden birisidir. Bu bağlamda, her sektörden farklı büyüklüklerde pek çok müşterimizin;

 • Yasal defterlerinin tutulması,
 • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans ile ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Şirkete uygun muhasebe paket programları danışmanlığı,
 • Hesap planı, maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerinin oluşturulması,
 • Yönetim tarafından talep edilen mali tabloların (gelir tablosu, bilanço, nakit akım, rasyo ve karlılık tabloları gibi) oluşturulması,
 • Muhasebe/finans alanında sürekli ve geçici personel temin edilmesi,
 • Bankalardan kredi temini, denetim, şirket satın alma ve satma (due diligence) gibi süreçlerde gerekli çalışmalarda destek olunması,
 • Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini,
 • Vergi Beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba & Bs bildirimlerinin hazırlanması)
 • Beyannamelerin e-beyanname aracılığıyla GİB`e verilerek tahakkuklarının alınması,
 • Vergi ödeme takviminin hazırlanması,
 • Nakden veya mahsuben KDV iadesi alan şirketlerde indirim ve yüklenim listelerinin hazırlanması,

Hizmetleri ile burada sayılmayıp da talep edilen muhasebe alanında ihtiyaç duyulabilecek farklı konularda hizmetler vermekteyiz.

Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi