×

2023 - Sirküler

2023 / 100

7440 Kapsamında KDV Matrah Artırımı Çalışmaları İçin Hesaplanan Ve Tecil Edilebilir KDV Sorgulama Menüsü İnternet Vergi Dairesi Sistemi Üzerinden Hizmete Açıldı.

29 Mart 2023

2023 / 99

Deprem Yardımlarında Uygulanacak Gelir Vergisi ve Diğer İstisnalara Dair 2 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

29 Mart 2023

2023 / 98

1 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

28 Mart 2023

2023 / 97

Şubat 2023 Dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

27 Mart 2023

2023 / 96

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

25 Mart 2023

2023 / 95

Kredi Bakiyesi 5 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Şirketlere Özet Döviz Pozisyonu Raporlama Yükümlülüğü Getirildi.

24 Mart 2023

2023 / 94

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair 2023/14 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

23 Mart 2023

2023 / 93

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

22 Mart 2023

2023 / 92

7440 Sayılı Matrah Artırımı, Vergi Ve SGK Primleri Gibi Kamu Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Torba Kanun Yayımlandı.

14 Mart 2023

2023 / 91

2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteğine Dair 2023/12 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

11 Mart 2023

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi