×

Borcu Olan BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalılarının Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmelerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

6620 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”, 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki (Genel Sağlık Sigortalıları) sigortalılar, sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu Kararı'na eklenen geçici madde uyarınca; Genel Sağlık Sigortalısı olup, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, prim borçları olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden, 31.12.2023 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

6824 sayılı Kanunla gelir testi zorunluluğu kaldırılmış olup, gelir testini kişi kendisi isterse yaptıracaktır.

Gelir testi yaptırmayanların ödeyecekleri aylık GSS prim tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Her ayın GSS prim borcunun takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadar son ödeme tarihi uzar.

 

5510 sayılı Kanunun 60/g Kapsamında Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanların, brüt asgari ücretin % 3’ü oranında Ödeyeceği Aylık Prim Tutarları aşağıdaki gibidir;

 

01/01/2023 – 31/12/2023 arası için                300,24 TL

01/07/2022 – 31/12/2022 arası için                 194,13 TL

01/01/2022 – 30/06/2022 arası için                 150,12 TL

01/01/2021 – 31/12/2021 arası için                 107,33 TL

01/01/2020 – 31/12/2020 arası için                 88,29 TL

01/01/2019 – 31/12/2019 arası için                 76,75 TL

01/01/2018 – 31/12/2018 arası için                 60,89 TL

01/04/2017 – 31/12/2017 arası için                 53,33 TL

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi