×

2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

6582 Sayılı ”2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar” Cumhurbaşkanı Kararı, 21.12.2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

 

24.12.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No’lu Tebliğ ile 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmişti.

 

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi ile, Cumhurbaşkanı’na yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme konusunda yetki verilmiştir.

 

Cumhurbaşkanı kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak yeniden değerleme oranında %50'lik indirime gitmiş ve 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere bu oran %61,5 olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre; 2023 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri 2022 yılında uygulanan had ve tutarlarda % 61,5 (altmışbirvirgülbeş) oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

 

Karar hükümleri 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi