×

2024 - Sirküler

2024 / 124

Yeni Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği Yayımlandı.

14 Haziran 2024

2024 / 123

Tasarruf Finansman Şirketleri, Ödeme Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşlarına Dekont Düzenleme Zorunluluğu ve BSMV'ye Tâbi Bütün Hizmet Veya Satışların Dekontla Tevsikine Dair 562 No.Lu VUK GT Yayımlandı.

14 Haziran 2024

2024 / 122

Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Bankaya Satılmasında Döviz Dönüşüm Desteğinin Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

13 Haziran 2024

2024 / 121

İhracat Bedellerinin %40'ının Merkez Bankasına Satış Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı.

12 Haziran 2024

2024 / 120

Geriye Dönük 7 Günü Aşan Sürede E-Fatura Düzenlenmesi Halinde Usulsüzlük Cezası.

10 Haziran 2024

2024 / 119

E E-Defter Raporu Beratının Yüklenmesine Dair Duyuru Yayımlandı.

08 Haziran 2024

2024 / 118

Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Broşürleri Yayımlandı.

08 Haziran 2024

2024 / 117

6111 sayılı kanun Kapsamında Ustalık Ve Kalfalık Belgesine Yönelik Teşvik Uygulamasında Yapılan Değişikliğe Dair SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

06 Haziran 2024

2024 / 116

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (Yazarkasaların) 01.07.2024 Tarihine Kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirilmesi Zorunluluğu

06 Haziran 2024

2024 / 115

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun 48. Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilmesinin Usul Ve Esaslarında Değişiklikler Yapılmasına Dair 2024/8 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

05 Haziran 2024

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi