×

2024 - Sirküler

2024 / 59

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına Dair VUK Sirküleri Yayımlandı.

24 Şubat 2024

2024 / 58

Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik Yayımlandı.

24 Şubat 2024

2024 / 57

Kira Ödeyen Değerli Vatandaşlarımıza Duyuru Yayımlandı.

23 Şubat 2024

2024 / 56

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Satılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü ve İnfografik Yayımlandı.

22 Şubat 2024

2024 / 55

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi ve Beyanına İlişkin Rehber Yayımlandı.

22 Şubat 2024

2024 / 54

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında ve Asgari İşçilik Hesaplamalarında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

21 Şubat 2024

2024 / 53

2023 Takvim Yılı Gelirlerinin Beyanına Yönelik Hazır Beyan Sistemi Broşürü Yayımlandı.

20 Şubat 2024

2024 / 52

Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Tutulanlar Tarafından Verilmesi Gereken 2 Nolu Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Değiştirilmesine Dair VUK Sirküleri Yayımlandı.

12 Şubat 2024

2024 / 51

Kısmi tevkifat Sınırının Yükseltilmesi, 2 No.lu KDV Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Değiştirilmesi ve Bazı KDV İstisnalarının Süresinin Uzatılması Gibi Değişikliklerin Yapıldığı 50 Seri No.Lu KDV GUT Yayımlandı.

12 Şubat 2024

2024 / 50

Trafik İdari Para Cezalarının % 25 İndirimli Ödenmesine İmkan Tanıyan 15 Günlük Sürenin 1 Aya Çıkarılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

12 Şubat 2024

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi