×

Mevduat Faizlerinde Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında 31.12.2022 Tarihinde Sona Erecek Oran İndiriminin 30.06.2022 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair 6618 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

6618 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar ” Cumhurbaşkanı Kararı, 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bildiğiniz üzere; 3032 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar’a eklenilen Geçici 2. madde ile mevduat faizlerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesine göre yapılmakta olan Gelir Vergisi tevkifat oranlarında değişiklik yapılarak yeniden belirlenmiş, döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamış, farklı tarihlerdeki Cumhurbaşkanı Kararı ile ise; söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Bu defa 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; söz konusu oran indirimlerinin süresi 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Buna göre; 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere;

 

Vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 30.06.2023 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları vadelerine göre değiştirilmiştir.

 

Değişiklik öncesi sonrası uygulanacak olan tevkifat oranları aşağıda gösterilmiştir.

 

Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelir

3032 Sayılı Karar Öncesi

3032 Sayılı Karar Sonrası

Vadesiz ve ihbarlı hesaplarla 6 aya kadar vadeli hesaplarda

15%

5%

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

12%

3%

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

10%

0%

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

0%

 

Aynı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; kur korumalı vadeli mevduat hesapları, kur korumalı katılma hesapları ile döviz tevdiat ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen faizler ve kâr payları için geçerli olan %0 oranlı tevkifat uygulamasının süresi de 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi