×

Ülkemizde Vergi Sistemi`nin  karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuda  uygulama birliği bulunmaması nedeniyle idare ile mükellefler arasında ciddi ihtilaflar yaşanabilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları nedeniyle doğan ilave vergi ve cezalar ile benzeri konuların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir.

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. Şirketimiz uzman kadrosu ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Bu hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
  • Hukuki açıdan vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirmesi
  • Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
  • Vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dilekçelerin hazırlanması,
  • Vergi dava dilekçelerinin hazırlanması konuşunda danışmanlık hizmeti,
  • Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,
  • "İhtirazi Kayıtla Beyan" yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti
Vergi Davaları ve İnceleme Danışmanlığı

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi