×

2023 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Tutarları Belirlendi.

6615 Sayılı “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar“ Cumhurbaşkanı Kararı, 28.12.2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bildiğiniz üzere; 10.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. maddesiyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11. madde eklenmiş ve bu madde kapsamında, yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi zorunluluğu getirilmişti.

 

Hangi ürünlerin kapsama girdiği ve ödenmesi gereken geri kazanım katılım payı tutarları ise ilk olarak Kanun’a ekli listeyle belirlenmişti.

 

Ek 11. maddede ayrıca, bu listede yer alan tutarların takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağına ilişkin hüküm yer almaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmişti.

 

Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

 

Bu yetkiye istinaden Cumhurbaşkanı artış miktarını % 122.93 olan yeniden değerleme oranında artırmak yerine, indirim yetkisini kullanarak, % 54 artış yapmış ve 6615 Sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 01.01.2023 tarihinden itibaren poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Plastik Poşet: 38,5 kr/adet

 

Lastik (Binek Araç) : 6 TL/adet

 

Lastik (Otobüs,kamyon vb. ) : 12,9 TL/adet

 

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) :  60 kr/kg

 

Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) : 150  kr/kg

 

Akümülatör (diğerleri) : 15  kr/kg

 

Madeni yağ: 150kr/ kg

 

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör : 60 kr/adet

 

İçecek Ambalajları (Plastik) (0,33 litreye kadar):3,2 kr/adet

 

Kağıt Karton Ambalaj : 60 kr/kg

 

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun güncel ulaşmak için tıklayınız.

 

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi