×

2018 - Sirküler

2018 / 50

Transfer Fiyatlandırması Formunun (Ek-2) Doldurulması ve Dikkat Edilecek Hususlar.

21 Nisan 2018

2018 / 49

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ve E-Defter Gönderim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

21 Nisan 2018

2018 / 48

Sanayi Sicil Belgesi Olanlar İçin “Yıllık İşletme Cetvellerinin ” Son Verilme Tarihi : 30/04/2018.

17 Nisan 2018

2018 / 47

7104 Sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

17 Nisan 2018

2018 / 46

7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete’de Yayımlandı.

12 Nisan 2018

2018 / 45

2018/I. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir.

12 Nisan 2018

2018 / 44

Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması, ÖTV İadesi Risk Analiz Sisteminin Oluşturulması ve Değerlendirilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı.

12 Nisan 2018

2018 / 43

Özel Tüketim Vergisi Kanununa İlişkin 2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

12 Nisan 2018

2018 / 42

Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Şubat Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Mayıs 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

12 Nisan 2018

2018 / 41

Şirket ve Kooperatif Kuruluşlarında Defter Tasdikine İlişkin 493 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

21 Mart 2018

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi