×

2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belirlendi.

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan dört toplantının ardından ve son toplantıda 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret belirlenmiş Cumhurbaşkanı tarafından duyurulmuştur.

 

Komisyon Kararı’na göre; 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacak aylık brüt asgari ücret 10.008,00-TL (günlük 333,60-TL), net 8.506,80-TL olarak belirlenmiştir. 

 

Böylelikle, 2023 yılı için net asgari ücret % 54,66’ lık artışla 8.506,80-TL’ye yükseltilmiş; asgari ücretin işverene maliyeti de 11.759,40-TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Ayrıca asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ilâ Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürülmesine karar verilmiş ve desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi önerilmiştir.

 

 

2023 Yılı için Geçerli Olacak Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

 

Bilindiği üzere; 7349 sayılı Kanunun 2. 3.Ve 4. Maddeleri ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bend ve  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar’ ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen parantez içi hüküm ile, 01.01.2022 tarihinden itibaren asgari ücret gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmiş, aynı kanunun 3. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen ve çalışanın evli ya da bekar olması, eşinin çalışmaması ya da çalışması ve çocuk sayısına göre ödenecek gelir vergisinden mahsubu yoluyla işverenin gelir vergisinden düşülerek çalışana ödenen ve maddi bir destek olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması, maddenin yürürlükten kalkmasıyla son bulmuştu.

 

Buna göre; 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret ve yasal kesintileri ile işverene maliyeti aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

 

SSK'lı Çalışan (4A)

SGK İşveren payı

SGK işveren payı

(-20,5%)

(% 15,50) *

Brüt Ücret

          10.008,00  

        10.008,00  

Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı (% 14)

               1.401,12  

             1.401,12  

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1)

                 100,08  

                100,08  

Gelir Vergisi Matrahı

               8.506,80  

             8.506,80  

Hesaplanan Gelir Vergisi (% 15) **

                        -    

                      -    

Asgari Geçim İndirimi (Bekar) (-)

                        -    

                      -    

Kesilecek Gelir Vergisi

                        -    

                      -    

Damga Vergisi (Binde 7,59) **

                        -    

                      -    

Kesintiler Toplamı

            1.501,20  

          1.501,20  

Net Ücret

            8.506,80  

          8.506,80  

SGK İşveren Payı (% 20,50/15,50)

            2.051,64  

          1.551,24  

İşsizlik İşveren Payı (%2)

               200,16  

              200,16  

İşverene Toplam Maliyet

          12.259,80  

        11.759,40  

Yıllık Artış Oranı %

 

                54,66  

 

(*) Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

(**)Gelir Vergisi kesintisi ve Damga Vergisi kesintisi hesaplanmamıştır.

 

 

Karar, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

İlgili karara ulaşmak için linki tıklayınız.

 

Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlan Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşverene Maliyeti hesaplamasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi