×

2021 - Sirküler

2021 / 181

KDV İade Taleplerinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Kdv’nin Ödenmiş Olması Hükmüne İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi.

04 Ekim 2021

2021 / 180

Kira Stopaj Oranı İndirimi 30 Eylül 2021’de Sona Erdi.

04 Ekim 2021

2021 / 179

Bazı Mal ve Hizmetlerde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oran İndirimi 30 Eylül 2021’de Sona Erdi.

04 Ekim 2021

2021 / 178

İkinci El Cep Telefonlarının Yenilenmiş Ürün Sertifikası Verilerek Satışında KDV Oranının %1’e Düşürülmesine İlişkin 4517 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

04 Ekim 2021

2021 / 177

Mevduat Faizlerinde Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında 30.09.2021 Tarihinde Sona Eren Oran İndiriminin 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair 4561 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

04 Ekim 2022

2021 / 176

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik Yayımlandı.

27 Eylül 2021

2021 / 175

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi İle Veraset Ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Yayımlandı.

22 Eylül 2021

2021 / 174

7326 Sayılı Kanunun 5. Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber Yayımlandı.

17 Eylül 2021

2021 / 173

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliğine Dair 2021-30 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

13 Eylül 2021

2021 / 172

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

11 Eylül 2021

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi