×

2021 - Sirküler

2021 / 191

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapan Yönetmelik Yayımlandı.

21 Ekim 2021

2021 / 190

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Yayımlandı.

20 Ekim 2021

2021 / 189

7326 Sayılı Kanundan Sistemsel Tereddütler Nedeniyle Faydalanamayanlara Yeni Başvuru İmkanı Veren 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlandı.

20 Ekim 2021

2021 / 188

Defter Beyan Sistemi Uygulamasında Değişiklikler Yapılmasına Dair 532 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

19 Ekim 2021

2021 / 187

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark) ve Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Oranının Yükseltilmesine Dair 4625 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

19 Ekim 2021

2021 / 186

2021/III. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 27,37 (yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

19 Ekim 2021

2021 / 185

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formunun Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmesine İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.

09 Ekim 2021

2021 / 184

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Nakden İadesindeki Üst Sınırların Yeniden Belirlenmesine Dair 315 Seri No.lu GVK GT Yayımlandı.

06 Ekim 2021

2021 / 183

2021/3. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları

04 Ekim 2021

2021 / 182

Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Etmektedir.

04 Ekim 2021

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi