×

İhracat Genelgesinde Filistin’e Yapılan İhracatlarla İlgili Değişiklik Yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 24.06.2024 tarih ve 3207086 sayılı Yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesi’nde değişiklikler yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere; İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi” başlıklı 4. maddesinin 6. Fıkrasının ekindeki listedeki (İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler Ek-2 ) ülkeler listesinde Filistin de bulunmaktadır.

 

İhracat Genelgesi’nin 5. ve 26. Maddelerinde yapılan değişiklikle; fiili ihracatın Filistin’e yapıldığı ihracat işlemlerinde, beyannamenin alıcı adresi hanesinde “Filistin” olarak belirtildiği durumlarda, gideceği ülke hanesinde farklı bir ülke belirtilmiş olsa dahi ihracat Filistin’e yapılmış sayılacaktır.

 

Değişiklikler 24.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

İhracat bedellerinin tahsil şekilleri

 

MADDE 5 –

 

(9) GB’nin “Gideceği Ülke” başlıklı 17 nci hanesinde belirtilen ülkeye bakılmaksızın fiili ihracatın Filistin’e yapıldığı, dolayısıyla GB’nin 8 inci hanesinde alıcı adresinin “Filistin” olarak belirtildiği ihracat işlemlerinde, bu hususun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri ve banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, bahse konu ihracat Filistin’e yapılmış sayılır.

 

İhracat bedelinin tahsilinde ve ihracat hesabının kapatılmasında sorumluluk

 

MADDE 26 –

 

(3) İhracata aracılık eden bankalar, bilgisi dâhilinde olan beyannamelerin “Gideceği Ülke” başlıklı 17 nci hanesinde belirtilen ülkeye bakılmaksızın GB’nin 8 inci hanesinde yer alan alıcı adresini kontrol etmek suretiyle ihracatın fiili olarak Filistin’e gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ihracatçılardan teyit ederek buna göre işlem tesis etmekle yükümlüdürler.

 

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinden Muafiyeti Olan Ülkeler

 

İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi” başlıklı 4. maddesinin 6. Fıkrasının ekindeki listedeki (İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler Ek-2 ) ülkeler

 

Afganistan, Angola, Belarus, Benin, Cibuti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gana, Gine, Güney Sudan, İran, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Küba, Liberya, Lübnan, Mali, Moldova, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Venezuela, Yemen

 

 

İhracat Bedelinin %50’sinin Tasarruf Serbestisi

 

Bilindiği üzere, İhracat Genelgesi’nin “İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler” başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrası “(1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir. “ şeklindedir.

 

Buna göre; Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest durumdayken yeni düzenleme ile aşağıdaki ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde bedellerin % 50’sinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

 

Bu ülkelere yapılan ihracatlara ilişkin ihracat bedellerinin yarısının usulüne uygun olarak getirilmesi yeterlidir.

 

Ek 3 - İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde ihracat bedelinin %50’sinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler

 

Azerbaycan, Cezayir, Fas, Kazakistan, Libya, Özbekistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna

 

İhracat Genelgesinin son haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi