×

Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açma ve Vade Yenilemelerde Kurumlar Vergisi İstisna Süresi 30.06.2024 Tarihinde Sona Erdi.

Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)” ve sonrasında bu tebliğde yapılan değişiklikler ile; yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları ve altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini, dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevirebilme imkanı verilmişti.

 

7352 Sayılı Kanun ve 7407 sayılı Kanunlarla; Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili; kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralarını, Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde ettikleri Türk lirası varlıklarını, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil oluşacak kur farkı kazançları ile elde edecekleri faiz ve kar payları kurumlar vergisinden müstesna tutulacağı yönünde düzenleme yapılmıştı.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. Maddesinde yer alan; 30.06.2024 tarihine kadar açılan ve bu tarih ve bu tarihten önce vadesi dolanların bu tarihe kadar vadesi yenilenenlere uygulanan istisna süresi yeniden uzatılmadığından, 01.07.2024 tarihi ve sonrasında açılacak veya vadesi yenilenecek olan hesaplara KKM istisnası uygulanamayacaktır.

Buna göre;

 

- 30.06.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) usulüne uygun açılan kur korumalı mevduat hesaplarının vadeleri sonuna kadar,

 

- 30.06.2024 tarihinde veya öncesinde vadesi dolanların bu tarihte veya öncesinde vadesi yenilenenlere, yeni vadeleri sonuna kadar,

 

Bu hesaplardan elde edecekleri kazançlara istisna uygulanmasına aynen devam edilecektir.

 

Ancak, Geçici 14. maddenin “vade yenilemelerinde istisnanın uygulanmasına ilişkin” 5. Fıkrasındaki “(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar (7491 sayılı Kanunun 63 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 28.12.2023) 30/6/2024 tarihine kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır” hükmüne göre; 30.06.2024 tarihine kadar vadesi dolmadığı halde, bu tarihte veya öncesinde vadesi yenilenenlerin, yenileme öncesi vadelerine kadar elde edilecek kazançlar istisna kapsamında olmakla birlikte, vade öncesinde yenilenenlerin yeni vadelerine kadar elde edilecek kazançlara bu istisna uygulanamayacaktır.

 

Örnek 1: İstisna uygulama süresi içinde (30.06.2024 tarihine kadar) usulüne uygun açılan 6 ay vadeli KKM hesabının vadesinin 30.09.2024 tarihi olması halinde, bu vadeye kadar hesabın bozulmaması halinde vade sonunda elde edilecek kazançlara istisna uygulanabilecektir. Ancak, vade sonunda vadenin yenilenmesi halinde, yeni vadeye kadar elde edilecek kazançlara istisna uygulanamayacaktır.

 

Örnek 2: Vadesi 25.06.2024 tarihinde sona eren KKM hesabının vadesinin vade sonunda (30.06.2024 tarihine kadar) 3 ay olarak uzatılması durumunda, yeni vade olan 25.09.2024 tarihine kadar elde edilecek kazançlara istisna uygulanabilecektir. Ancak bu tarihten sonra vadenin yenilenmesi durumunda, yeni vadeye kadar elde edilecek kazançlar istisna dışındadır.

 

Örnek 3: Şartlar dahilinde usulüne uygun olarak 30.06.2024 tarihinde 6 ay vadeli KKM hesabının açılmış olması durumunda, vade sonu olan 30.12.2024 tarihinde bu hesaptan elde edilecek kazançlar istisna kapsamında olacaktır.

 

Örnek 4: 6 ay vadeli açılan ve 25.07.2024 tarihinde vadesi sona erecek olan KKM hesabından, bu tarihe kadar elde edilecek kazançlara istisna uygulanabilecektir.

 

Ancak, bu hesabın vade yenilemesi, vade sonu olan 25.07.2024 tarihinde yapılabileceği halde, istisna uygulama süresinin son günü olan 30.06.2024 tarihinde vadeden önce, vade yenilemesine yönelik bankaya talimat verilmesi ile vadenin yenilenmesi durumunda 25.07.2024 tarihinden sonraki yeni vadeye isabet edecek kazançlara istisna uygulanamayacağı yorumlanmaktadır.
 

Yine aynı şekilde, 25.07.2024 tarihinde sona erecek vadenin, bu tarih veya sonraki bir tarihte yenilenmesi durumunda da yeni vadeye göre elde edilecek kazançlar istisna kapsamında olmayacaktır.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

7352 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

7407 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi