×

Bazı Vakıf, Cemiyet ve Derneklerin SGK Prim Teşviklerinden Yararlanmalarının Sona Erdirilmesine Dair 2024/9 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 28.06.2024 tarihinde 2024/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 25.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen 20. Madde uyarınca; Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı ve bunların iktisadi işletmelerinin 5510, 4447, 4857, 5746, 5225, 3294, 2828 ve 6331 sayılı Kanunlarda yer alan ve diğer kanunlarla düzenlenen / düzenlenecek olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlandığı ve 25.12.2021 tarihinden önce yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimlerden de usulüne uygun olarak yararlanmış sayıldıkları belirtilmişti.

 

14.06.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 14/3/2024 tarihli ve E: 2022/21, K: 2024/79 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile 5510 sayılı Kanun'un Ek-20. Maddesi 14.06.2024 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2024/9 sayılı genelgeyle; Ek-20. maddede sayılan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfına ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmelerinin 14.06.2024 tarihinden itibaren 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşların faydalanamayacağı belirtilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden (5510, 4447, 4857, 5746, 5225, 3294, 2828 ve 6331 sayılı Kanunlarda yer alan ve diğer kanunlarla düzenlenen) yararlanamayacağı belirtilmiştir.

 

Ancak, 2024/Haziran ayı için mezkur kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmeleri; sigortalıların 01.06.2024 ila 13.06.2024 tarihleri arasındaki çalışmalarından dolayı (13 güne kadar); kanunlarda düzenlenen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabileceklerdir.

 

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesi gereği; yukarıda belirtilen kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmelerinin 13.06.2024 tarihinden önce yararlandıkları veya usulüne uygun yararlanmış sayıldıkları prim teşviki, destek ve indirimler geri alınmayacaktır.

 

Genelge hükümleri 14.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla

yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi