2020 - Sirküler
2020 / 166

Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı.

27 Temmuz 2020
2020 / 165

Derneklerin 2019 Yılı Beyan ve Bildirimleri 31 Ekim 2020, Genel Kurulları ise 30 Kasım 2020 Mesai Bitimine Kadar Yapılabilecektir.

25 Temmuz 2020
2020 / 164

Şirket Kuruluşunda İmza Yetkililerinin Yurt Dışında Yerleşme Şartı Aranmaksızın Türk Konsolosluğu Aracılığı ile İmza Beyanı Verebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

22 Temmuz 2020
2020 / 163

2020/II. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

12 Temmuz 2020
2020 / 162

01.07-31.12.2020 Arası Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Dışı Harcırah Tutarları

09 Temmuz 2020
2020 / 161

Ücretsiz İzne Çıkartılan İşçiler İçin Temmuz Ayı Covid 19 Ücretsiz İzin Girişlerinin 09.07.2020 Tarihine Kadar Yapılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.

09 Temmuz 2020
2020 / 160

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Dönem Ve Depozito Uygulamalarına İlişkin GİB Duyusu Yayımlandı.

09 Temmuz 2020
2020 / 159

2020 2. Dönemi (01.07-31.12.2020) için Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

08 Temmuz 2020
2020 / 158

Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında Kdv Tevkifatı Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı.

03 Temmuz 2020
2020 / 157

e-Arşiv Fatura Portalına Erişemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.

03 Temmuz 2020
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."