×

Sözleşme Fesih (İşçi Çıkarma) Yasağının Süresinin 2 Ay Daha Uzatılmasına Dair 3344 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

3344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)”, 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bildiğiniz üzere, 7244 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. maddeyle, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17.04.2020 ila 17.07.2020 arasında 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartabileceği düzenlenmişti.

 

2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, iş sözleşmesi fesih yasağı düzenlemesinin uygulama süresi 1 ay (17.08.2020 tarihine kadar), 2811 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 ay (17.09.2020 tarihine kadar), 2930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 ay (17.11.2020 tarihine kadar), 3435 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ise 2 ay (17.01.2021 tarihine kadar) uzatılmıştı.

 

Bu defa; 3444 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iş sözleşmesi fesih yasağı düzenlemesinin uygulama süresi 2 ay (17.03.2021 tarihine kadar) daha uzatılmıştır.

 

Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 24. Maddesi kapsamında ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan ücretsiz izin (nakdi ücret) desteğinin ödenme süresi de 2 ay daha uzatılmış olmaktadır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi