×

2017 - Sirküler

2017 / 97

2017/3. Geçici Vergi Döneminde (30.09.2017 tarihi itibarıyla) Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları.

17 Ekim 2017

2017 / 96

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

30 Eylül 2017

2017 / 95

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

27 Eylül 2017

2017 / 94

Yabancı Serbest Meslek Kazançlarının Türkiye’de Vergilendirilmesine dair açıklamalar yapılan 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı.

27 Eylül 2017

2017 / 93

Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” Başlıklı 371. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.

14 Eylül 2017

2017 / 92

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet Bakanlığı’na Milli Savunma Ve İç Güvenlik İhtiyacı İçin Yapılacak Bazı Teslimler Kdv’den İstisna Edildi.

07 Eylül 2017

2017 / 91

2017 Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresini Uzatan SGK Duyusu Yayımlandı.

28 Ağustos 2017

2017 / 90

Kadın Çalışanların Postalar Halinde Çalıştırılması ve Postalar halinde İşçi Çalıştırılması Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı.

21 Ağustos 2017

2017 / 89

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

18 Ağustos 2017

2017 / 88

2018 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetlerinin Belirlendiği 71 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

18 Ağustos 2017

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi