×

Yıllar İtibariyle Vergi Cezaları

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER
MADDELER - KONULAR

490 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1)

(2018)

(TL)

476 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2)

(2017)

(TL)

460 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3)

(2016)

(TL)

442 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (4)

(2015)

(TL)

432 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (5)

(2014)

(TL)

Madde - 343 
En az ceza haddi 
- Damga vergisinde12111110,609,70
- Diğer vergilerde2421212019
Madde - 352 (Kanuna Bağ lı Cetvel) 
Birinci derece usulsüzlükler 
- Sermaye şirketleri148130126120110

- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek

erbabı

9080807770
- İkinci sınıf tüccarlar4540403936
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar2119191817
- Kazancı basit usulde tespit edilenler12111110,609,70
- Gelir vergisinden muaf esnaf5,70554,804,40
Madde - 352 (Kanuna Bağ lı Cetvel) 
İkinci derece usulsüz lükler 
- Sermaye şirketleri8070696660

- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek

erbabı

4540403936
-İkinci sınıf tüccarlar2119191817
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar12111110,609,70
- Kazancı basit usulde tespit edilenler5,70554,804,40
- Gelir vergisinden muaf esnaf3,202,802,702,602,40
Madde - 353 
1 numaralı bentte yazılı belgeler 
- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (*)240210210200190
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza120.000110.000110.000106.00097.000

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi