×

2022 Yılında Kanuni Süresinde Verilmeyen E-Beyanname Ve Bildirimler İçin Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezaları

2022 Yılında Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları aşağıdadır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2022 YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarakİlk 30 Gün İçinde   Verilmesi (1)İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi (2)Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında340 TL680 TL3.400 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında170 TL340 TL1.700 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında88 TL176 TL880 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra verilmesi halinde 2022 yılında 534 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 3.400 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 1.700 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 880 TL’dir.

2-Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Kaynak : 534 sıra nolu VUK Genel Tebliği ve Eki Tablolar

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi