×

Sermaye Şirketi ve Şahıs Şirketi Karşılaştırması

Şirketin temeli sermayedir. Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketlerdir.

Sermaye Şirketinin Şahıs Şirketinden Avantajlı Yönleri

SERMAYE ŞİRKETLERİŞAHIS ŞİRKETLERİ
Unvanlarında şirket ortaklarından birisinin ad ve soyadının bulunması mecburiyeti yoktur.Unvanlarında bütün ortakların veya en azından bir ortağın ad ve soyadının bulunması gerekmektedir.
Ortaklar şirketin ticari borçlarından dolayı sorumlu değillerdir. Ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile ve şirkete karşıdır.Ortaklarının sorumlulukları şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamıştır. Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.
Kolaylaştırılmış şirket birleşmesinden sadece Türk Ticaret Kanununun 155. maddesinde belirtilen şartlara sahip sermaye şirketleri yararlanabilir.Kolaylaştırılmış şirket birleşmesinden faydalanamaz.
Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş bulunan şirket bölünmesinden faydalanabilirler.Şirket bölünmesinden faydalanamaz.
Karar yeter sayıları, şahıs şirketlerine oranla karar alınmasını mümkün kılacak şekilde kolay olarak belirlenmiştir.Karar alınması sermaye şirketlerine oranla daha zordur.
Ortaklığın devamı ortakların kişiliğinden bağımsızdır.Ortaklardan birisinin ölümü halinde şirketin sona erer.
Ortaklarından birisinin kısıtlanmış olması şirketi sona erdirmez.Ortaklarından birisi kısıtlanırsa şirket sözleşmesinde aksine bir karar yoksa şirket sona erer.
Ortaklarından birisinin iflası şirketi sona erdirmez.Ortaklarından birisinin iflas etmiş olması şirketi sona erdirir.
Oy hakkı, sermayenin itibari değerine göre hesaplanır.Her ortağın tek oy hakkı bulunmaktadır.
Şirket yöneticisi ister şirket sözleşmesi ile isterse de genel kurul kararı ile seçilmiş olsun her zaman için görevinden alınabilir.Şirket sözleşmesi ile görevlendirilmiş ortak mahkeme kararı hariç görevinden alınamaz
Şirket yöneticileri görevden alınırlarsa tazminat isteme hakları saklıdır.Şahıs şirketlerinde haklı bir sebeple mahkeme kararı ile görevinden alınan ortağın tazminat hakkı yoktur.
Ortaklardan birinin kişisel alacaklısı şirketin feshi için talepte bulunulamaz.Ortağın kişisel alacaklısı, alacağını ortaktan alamamış ise şirketin feshini talep edebilir.
Ortak sayısının teke düşmesi şirketi sona erdirmez.Ortak sayısının teke düşmesi halinde şahıs şirketi sona erer.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi