×

Avans Kar Payı Dağılımı

Şirketlerin avans kâr payı dağıtımına ilişkin düzenlemeler halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kanunu ile, halka açık olmayan şirketlerde ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yapılmıştır.

SPK’ya tabi olmayan anonim şirketler ile limited şirketlerin kar payı avansı dağıtım şartları ile dağıtılan avans kar paylarının vergilendirilmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliği ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği kapsamında açıklanmıştır.

Halka açık olmayan şirketlerin avans kâr payı dağıtımının esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 9 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kâr payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” ile açıklanmıştır.

Bu tebliğ ile halka açık olmayan şirketler için 9 Ağustos 2012 tarihinden itibaren kar payı avansı dağıtmak mümkün hale gelmiştir. Burada Kurumlar Vergisi Genel Tebliği kapsamında SPK’ya tabi olmayan anonim şirketler ile limited şirketlerin avans kar payı dağıtımını anlatacağız.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi