×

İhracat Genelgesinde İhracat Bedellerinin Kapatılmasına Dair Değişiklik Yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.02.2024 tarih ve 2845126 sayılı Yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesi’nde değişiklikler yapılmıştır.

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinden Muafiyeti Olan Ülkeler

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.02.2024 tarih ve 2845126 sayılı Yazısı ile; İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi” başlıklı 4. maddesinin 6. Fıkrasının ekindeki listedeki (İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler Ek-2 ) ülkeler değiştirilerek, daha önce listede olmayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kongo Cumhuriyeti Ve Mali listeye eklenerek bu ülkelere yapılacak ihracat işlemleriyle ilgili olarak bedellerin yurda getirilmesine muafiyet tanınmış, Mısır Ve Suudi Arabistan söz konusu listeden çıkarılarak ülke listesi 33 olarak güncellenmiştir.

 

Bu ülkeler; Afganistan, Angola, Belarus, Benin, Cibuti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gana, Gine, Güney Sudan, İran, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Küba, Liberya, Lübnan, Mali, Moldova, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Venezuela, Yemen

 

 

İhracat Bedelinin %50’sinin Tasarruf Serbestisi

 

Bilindiği üzere, İhracat Genelgesi’nin “İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler” başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrası “(1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir. “ şeklindedir.

 

Buna göre; Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest durumdayken yeni düzenleme ile aşağıdaki ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde bedellerin % 50’sinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

 

Bu ülkelere yapılan ihracatlara ilişkin ihracat bedellerinin yarısının usulüne uygun olarak getirilmesi yeterlidir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.02.2024 tarih ve 2845126 sayılı Yazısı ile; Ek 3 - İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde ihracat bedelinin %50’sinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler arasına Libya da eklenmiştir.

 

Bu ülkeler; Azerbaycan, Cezayir, Fas, Kazakistan, Libya, Özbekistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna

 

Değişiklik 02.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili olarak son düzenlemelere göre;

 

  • İhracat bedelinin 180 gün içinde Türkiye getirilme zorunluluğu (180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, vade bitiminden itibaren 90 gün içinde) devam etmektedir.

 

  • İhracat bedellerinin En Az % 80'inin TL’ye çevrilmesi (DAB'a Bağlanması) Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

 

  • İhracat bedeli 15.000 USD altı ise, dövizi yurda getirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

  • Hizmet ihracatı dövizin yurda getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

  • İhracat bedeli dövizin başka döviz birimleri ile getirilmesi mümkündür. (Bedelinin TL’ye çevirme zorunluluğu kaldırılmıştır.)

 

  • 18.04.2022 tarihinden itibaren İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanan İhracat bedellerinin %40’ının Merkez Bankasına satılması zorunludur.

 

  • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 15.000 USD’ye kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca, 90 günlük ihtarname süresi ile ek süreler içinde ise ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünce ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına bakılmaksızın, 15.000 USD’den yüksek olmakla birlikte 100.000 USD veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin % 10'una kadar noksanlığı olan ihracat hesapları da doğrudan bankalarca, 90 günlük ihtarname süresi ile ek süreler içinde ise ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünce ödeme şekline bakılmaksızın, 200.000 USD veya eşitini aşmamak üzere mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10'una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

 

  • İhracat bedelini 180 gün içinde varsa ek süreler sonunda Türkiye’ye getirmeyenler hakkında aracı bankalar bu duruma ilişkin ihbarı 5 iş günü içinde Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirim için ihbarı postaya teslim edecektir.

 

  • 90 günlük ihtarname süresi ve ek süreler sonunda kapatılmayanlar için Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılıklarına yasal işlem başlatılması için bildirimde bulunulacak ve Bakanlığa ihbara ilişkin bilgi verilecektir.

 

İhracat Genelgesinin son haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

2018-32/48 sayılı Tebliğe Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi