×

6111 sayılı kanun Kapsamında Ustalık Ve Kalfalık Belgesine Yönelik Teşvik Uygulamasında Yapılan Değişikliğe Dair SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.05.2024 tarihinde E-83604451-207.02-96172136 sayılı “ 4447 Sayılı Kanun'un Geçici 10'uncu Maddesi Kapsamında Ustalık Ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Uygulama” konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesi ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik özel sektör işverenlerinin 01.03.2011 ila 31.12.2025 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

 

Anılan maddede yer alan prim desteğinden yararlanmanın usul ve esasları 07.06.2011 tarihli ve 2011/45 No.lu Genelgede açıklanmıştır. Söz konusu prim desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi olmasına veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre değişmektedir.

 

Bahse konu teşvikle ilgili Genel Müdürlüğe intikal eden yazılardan Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık ve kalfalık belgelerinin mezkur teşvikin uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır.

 

31.05.2024 tarihli E-83604451-207.02-96172136 sayılı Genel Yazıda; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici-10. Maddesi ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik özel sektör işverenlerinin 1/3/2011 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân veren 6111 kanun numaralı teşvik uygulamasında, 2017 yılı ve sonrasında mesleki eğitim merkezi programına kayıt olmuş ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun'un 16. maddesi kapsamında Kalfalık Belgesi ile birlikte aynı Kanun'un 28. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ustalık belgesi alarak mesleki eğitim merkezi programından mezun olanların, 4447 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesine göre mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretimi bitirenler kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

 

Söz konusu Genel yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi