×

6111 Sayılı Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdam Teşviki Süresinin Uzatılması, Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Değişiklik Yapılması Ve Asgari Ücret Desteğinin Artırılması Gibi Düzenlemeleri İçeren 7495 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı.

7495 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 03.02.2023 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Kanunla yapılan düzenlemelerin ana başlıkları ve öne çıkan hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Değişiklik Yapılması

 

7495 sayılı kanunun 1. Maddesiyle; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesinde yapılan değişiklikle 01.03.2024 tarihinden itibaren;

 

 • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için gereken 600 gün asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indirilmiştir. Buna göre; sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.
 • Genel salgın hali kısa çalışma yapılabilecek durumlar arasına eklenmiştir.
 • Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşülecektir.
 • Kısa çalışma ödeneğine ilişkin, sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecektir, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecektir.

 

 

Kadın, Genç Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Olan İşsizlerin İstihdamının Desteklenmesi İçin Verilen Teşvikin Uzatılması

 

7495 sayılı kanunun 2. Maddesiyle; 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin onikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmış ve uygulamanın 31.12.2026 tarihine kadar uzatılabilmesine dair Cumhurbaşkanına yetki tanınmıştır.

 

Buna göre; Kanun’da belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için özel sektör işverenleri tarafından, 01.03.2011-31.12.2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu teşvikten yararlanmak için;

 

 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/ Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde verilmesi,
 • primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, SGK’ ya borcun olmaması,
 • kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sigortalının,
 • işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • 01.03.2011- 31.12.2025 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması,
 • ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,

Şartları aranmaktadır.

 

 

İşverene 700 TL Asgari Ücret Desteğinin

 

2023 yılında en son aylık 499,80 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları için aylık 700 TL’ye çıkarılmıştır.

 

7495 sayılı kanunun 6. Maddesiyle; 5510 Sayılı Kanununa eklenen Geçici 101. madde uyarınca, 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

 

 • 2023 yılının aynı ayına ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 671 Türk lirası (aylık 20.130 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2024 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

 

 • 2024 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

 

2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 23,33 Türk lirası (aylık 700 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

Ancak ilk maddede belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 Türk lirası (40.230 TL) olarak esas alınacaktır.

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi