×

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

5739 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dayanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği, 16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

 

Yönetmelikte, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Yönetmeliğin “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” başlıklı 3. Bölümünün “Kimlik Tespiti” başlıklı 5. Maddesine göre yükümlüler ( bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri, finansal kiralama şirketleri, ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, spor kulüpleri, noterler, avukatlar, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları vb.) işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı belirli bir tutarın üzerinde olduğunda kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

 

5739 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu yönetmeliğin "Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar" değişiklik yapılarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşlar (banka vb.) işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları 75.000 TL olan parasal alt sınır 85.000 TL’ya çıkarılmıştır.

 

Söz konusu yükümlüler, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumludurlar.

 

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin güncel hali için tıklayınız.

 

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un güncel hali için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi