×

Kamu Borçlarının Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranının Yıllık %15’ten %24’e Yükseltilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

 

“Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No:6)” 21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; İşverenlerin kamuya olan borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. Maddesi gereği taksitlendirmelerinde halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.07.2022 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak yeniden belirlenmiştir. 

 

Bilindiği üzere, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesinde düzenlenen tecil müessesesi ile belli şartlar dahilinde amme borcunun faiz alınarak taksitlendirilmesi mümkündür.

 

21.07.2022 tarihinden itibaren yıllık %15 olarak uygulanan tecil faiz oranı, 21.07.2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanan tahsilat genel tebliği ile %24’e yükseltilmiştir.

 

Buna göre; 21.07.2022 tarihinden sonra, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen kamu alacaklarına, yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

21.07.2022 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 21.07.2022 tarihine kadar %15 oranında, 21.07.2022 tarihinden itibaren de yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

 

Aynı şekilde, 21.07.2022 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21.07.2022 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına % 15 oranda, 21.07.2022 tarihinden itibaren de yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

 

Tüm bu açıklamalara göre şu anda geçerli olan kamu alacaklarına uygulanacak Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları aşağıdaki gibidir:

 

 

Yıllık

Aylık

 

Eski

Yeni

Eski

Yeni

Tecil Faizi 

   15,00 

   24,00 

     1,25 

     2,00 

Gecikme Zammı

   19,20 

   30,00 

     1,60 

     2,50 

 

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncel gecikme zammı oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi