×

Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarında Stopaj Oranının %0’a Düşürülmesine Dair 4937 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

4937 sayılı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar ” Cumhurbaşkanı Kararı, 22.12.2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

 

4937 Sayılı Kararla, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara eklenen geçici 4. Maddeyle; devlet tahvili ve hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazanç ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranı düşürülmüştür.

 

Buna göre, 22.12.2021 ile 31.12.2022 arası iktisap edilen devlet tahvili ve hazine bonolarında uygulanacak stopaj oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

 

Karar yayım tarihi olan 22.12.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi