×

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı.

01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir hizmetlerine ilişkin ücret tarifesi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22.12.2021 Tarih ve 316971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6 fıkrası) “- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) %35, oranında artırılarak uygulanır.” hükmüne göre; Defter tutma ücretleri İstanbul için revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde % 35 ve (3.11) fıkrası gereği Maliye Bakanlığı’na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin % 4’ü tutarından ek ücret alınır hükmüne göre İlaveleri Yapılmıştır. Ayrıca ilave yapılmayacaktır.

 

İlgili tarifeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Aşağıdaki tarife ise, Resmi Gazete’de yayımlanmış tarifenin İstanbul için artırılmış halidir.

 

İstanbul için uygulanacak ilgili tarifeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Tarife 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi