×

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinin Stopaj (Vergi Kesintisi) Kapsamına Alınmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

476 Sayılı ” 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci Maddesinin Yedinci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ” Cumhurbaşkanı Kararı, 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Karar ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren bu hizmeti verenler veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Buna göre;

 

Buna göre; internet ortamında verilen reklam hizmetlerinde, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

 

  • Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15,
  • Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0
  • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15,

 

 

oranında stopaj (vergi tevkifatı) yapma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Karar, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi