×

İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvik Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ” 26.12.2018 tarih ve 30637 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddeye (i) bendi eklenerek yapılan düzenlemeye istinaden, Bakanlar Kurulunun 14.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/74966 sayılı Karar ile belirlenen illerde (İllerin Sosyo-gelişmişlik endekslerine göre hazırlanan 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde), 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde uygulanmak üzere, bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi hazinece karşılanmaktadır.

 

36 ilin yer aldığı Ekli (I) ve (II) Sayılı Listede teşvik uygulaması 2018 yılı sonunda ermişti. Ancak 503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı; Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31.12.2019 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Buna göre; (I), (III) ve (II) sayılı listede belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik prim teşvikinin süresi de 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

İlave 6 Puanlık Teşvikten yararlanmak için;

 

 

  • Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK'ya verilmesi,

 

  • Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,

 

  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,

 

  • Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteriliyor ve Sigortalı istihdam ediliyor olması,

 

gerekmektedir.

 

Karar 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi