×

Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı.

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzunun kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

 

Buna göre; Elektronik İrsaliye (e-İrsaliye), Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-Müstahsil Makbuzu) ve Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu) olarak adlandırılan söz konusu elektronik belgeler yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahip kabul edileceklerdir.

 

Bu uygulamalarından faydalanmak isteyen mükellefler,

 

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu,

 

b) Uygulamalara ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

 

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

 

olmak üzere, üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

 

Mükelleflerin, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamalara dahil olmak istemeleri durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığının "www.efatura.gov.tr" internet adresinde yayımlanan "Elektronik İrsaliye Başvuru Kılavuzu", "Elektronik Müstahsil Makbuzu Başvuru Kılavuzu" ve "Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Kılavuzu"na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan Tebliğde belirtilen şartları sağlayan mükellefler istemeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren yararlanabileceklerdir.

 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre muhafaza yükümlülüğü olanlar, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen bu Tebliğe konu elektronik belge ve kayıtları kendilerine iletim/teslim şekline uygun olarak yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

 

Tebliğ yayım tarihi olan 17.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi