×

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Getirilen Elektronik Ticaret Yapanlar İçin ETBİS’e Kayıt Olma ve Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Son Süre 31.12.2017

Bilindiği üzere GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI tarafından Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin düzenlemeler yapmak amacıyla “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” 11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve size 2017/87 numaralı Sirkülerimizle duyurulmuştu.

 

Tebliğe göre; internet üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan elektronik ticaret işletmeleri, ETBİS’e kayıt veya bildirim yükümlülüklerini 01.12.2017 tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Dolayısıyla işletmeniz;

 

Kendisine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcısı,

 

Aracı hizmet sağlayıcısı veya,

 

Yurt içinde bulunan ve yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmayan ancak yurt dışındaki bir aracı hizmet sağlayıcısı vasıtasıyla elektronik ticaret faaliyeti yürüten bir hizmet sağlayıcısı,

 

ise ETBİS’e kayıt olmak zorunluluğunuz bulunmaktadır.

 

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılacaktır.

 

Yapılacak bildirime elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü ve ödeme yöntemleri ile ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü gibi birçok konu ve bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer bilgiler hakkında bilgiler girilmesi gerekmektedir.

 

Bildirim, ETBİS'e kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmak zorundadır. Sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ise ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılmak zorundadır. 

 

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar tarafından internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirilecektir.

 

Bildirimde bulunanların internet adresleri ile bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgileri "www.eticaret.gov.tr" adresinden yayımlanacak, bu şekilde internetten alışveriş yapan kişilerin de bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

 

Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır.

 

Bildirim yükümlülüğü 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerlidir ancak, 01.12.2017 itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların cezai yaptırımla karşılaşmaması için yükümlülüklerini 01.12.2017'den itibaren 30 gün içinde (31.12.2017’ye kadar) yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi