×

Bireysel Emeklilik Sisteminden Otomatik Cayma ile ilgili Hazine Müsteşarlığı duyurusu yayımlandı.

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik geçişe ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından 28.12.2016 tarihli ve 2016/196 sayılı basın duyurusu yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, “6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca; Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilirler.

 

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edileceği otomatik katılım sisteminde cayma hakkı çalışana ait bir hak olup, bu hakkın bir başkasına veya işverene devri söz konusu değildir.

 

Duyuruda; İşverenlerin, cayma hakkını kullanma kararını çalışanlarının ad ve hesabına kullanmaları ve/veya bu hakkın kullanımını teşvik edecek yönlendirmelerde bulunmalarının yasak olduğuna ilişkin açıklamada bulunulmuştur.

 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi