×

2016 - Sirküler

2016 / 72

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır.

09 Kasım 2016

2016 / 71

e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayınlanmıştır.

05 Kasım 2016

2016 / 70

6736 Sayılı Kanunla ilgili 2 seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

03 Kasım 2016

2016 / 69

Bazı İllerde e-Defterlerin Oluşturulma/İmzalanma/Yüklenme Süre Uzatımı İle İlgili VUK Sirküleri Yayımlanmıştır.

01 Kasım 2016

2016 / 68

Karara göre; faaliyet dönemi içinde denetçi seçilmediği takdirde, faaliyet dönemi geçtikten sonra denetçi asliye ticaret mahkemesi tarafından atanabileceği gibi genel kurul tarafından da seçilebilecektir. Söz konusu karar aşağıdaki gibidir. T.C. KAMU GÖZ

01 Kasım 2016

2016 / 67

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yaptırılması Hakkında Kurul Kararı Yayımlanmıştır.

31 Ekim 2016

2016 / 66

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Özelden Özele Tekrar Verilen İşlerde İşyeri Dosyasının Tescili ile ilgili 2016/23 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.

29 Ekim 2016

2016 / 65

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamalarına İlişkin 2016/11 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.

28 Ekim 2016

2016 / 64

Asgari Ücretlilere Maaş Desteği Düzenlemesini Açıklayan 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

28 Ekim 2016

2016 / 63

Harç Uygulamasında Değişiklik Yapan 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

05 Ekim 2016

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi