×

2017 Takvim Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Had ve Tutarları belirlenmiştir.

296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27.12.2016 tarihli ve 299931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

2017 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 296 No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılında geçerli olacak; 

 

-Gayrimenkul sermaye iratlarında (mesken/konut kirası) uygulanan istisna tutarı 3.900 TL,

 

-Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı (14 TL)

 

-Engellilik indirimi tutarları birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 470 TL, üçüncü derece engelliler için 210TL

 

-Basit usule tabi olmanın genel hadleri (kira için büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500 TL, diğer yerlerde 4.300 TL ) ve özel şartlarını belirleyen (GVK 48/1 -  1 numaralı bent için 90.000 TL ve 130.000 TL, -  2 numaralı bent için 43.000 TL, -  3 numaralı bent için 90.000 TL,), 

 

-Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 11.000 TL, 

 

-Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 24.000 TL, 

 

-Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.600 TL, 

 

- basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 8.000 TL,

 

-Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife 13.000 TL'ye kadar % 15; 30.000 TL'nin, 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası % 20; 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası % 27; 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası için% 35 ,

 

-Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama, 31.12.2017 tarihine kadar devam etmesi,

 

gibi oran, hadler ve kararlar açıklanmıştır. 

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi