×

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Ertelenmesine Dair VUK Tebliği Yayımlandı.

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 466 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılarak 2013 yılında zorunluluk kapsamına alınan mükellefler (faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenler) dışındaki mükellefler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğuna ilişkin süreler yeniden belirlenmiştir.

 

Buna göre, 

basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti, 

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı veya gayrisafi iş hasılatı

- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için 01.04.2016, 

- 1 milyon TL’den 500 bin TL’ye kadar olan mükellefler için 01.07.2016, 

- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 01.10.2016, 

- 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 01.01.2017 tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili mevzuata bu linkten ulaşabilirsiniz.

- Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

- Mükellefler mevcut ödeme kaydedici cihazlarını yukarıdaki tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.

- Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti; 2015 yılı içerisinde işe başlayan/başlayacak mükellefler 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler içinse işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

- Mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını takiben, işletmelerinde mevcut 3100 Sayılı Kanun’a tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırmaları gerekmektedir.

İlgili mevzuata bu linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi