×

2016 Yılında Gelir Vergisi Uygulamasında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Açıklandı.

Gelir vergisi uygulamasında 2016 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 290 No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 

Tebliğde 2016 yılında geçerli olacak; 

-gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı (3.800 TL), 

-hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı (13.70 TL), 

-engellilik indirimi tutarları (birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL ), 

-basit usule tabi olmanın genel hadler (kira için büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL ) ve özel şartlarını belirleyen (GVK 48/1 -  1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL, -  2 numaralı bent için 42.000 TL, -  3 numaralı bent için 88.000 TL,), 

 

-değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı (11.000 TL), 

arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı (24.000 TL), 

-tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı (1.580 TL), 

-gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife (12.600              TL'ye kadar % 15 30.000 TL'nin, 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20 69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası % 27 69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası için% 35 ),

gibi oran ve hadler açıklanıyor. 

İlgili mevzuata bu linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi