Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranının %8`e İndirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Numara: 2019 / 155
Tarih: 03 Ekim 2019

1594 Sayılı ” Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)”  Cumhurbaşkanı Kararı, 02.10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar`a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

 

1594 Sayılı Karar ile; 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne 32. sıra eklenmek suretiyle bazı avukatlık hizmetlerine uygulanan KDV oranı %8`e indirilmiştir.

 

Buna göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.

 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer avukatlık hizmetleri için KDV oranı %18 olarak uygulanmaya devam edecektir.

 

Karar 02.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır