MEVZUATTAN HABERLER

Borçlu Şirketler için Yeniden Yapılandırma Hakkında Bankalar Birliği Duyurusu

20 Eylül 2018

7143 SGK Borcu yapılandırmasında bir şans daha

19 Eylül 2018

Sanayi Bakanı`ndan Sanayici Yatırımcıya Yerli Makine Desteği Müjdesi: 1 Milyon Liralık Yerli Makine Alımında 300 Bin Lira Destek Sağlanacak.

18 Eylül 2018

2019 Yılına Ertelenen KOSGEB Alacakları Hakkında Bilgilendirme !

15 Eylül 2018

Defter Beyan Sisteminde Değişiklik

04 Eylül 2018
Tüm Haberler

SİRKÜLERLER

2018 / 145 - 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Süresi İçerisinde İşleme Alınamayan SGK ve Bağkur Yapılandırma Taleplerine İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı.
25 Eylül 2018
2018 / 144 - Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıklarının Genişletilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
24 Eylül 2018
2018 / 143 - E-Bildirge Şifresinin Verilmesi Ve E-Devletten Onaylanarak Aktivasyon Yapılması İle İlgili Yeni Düzenleme Yaptı İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı.
24 Eylül 2018
2018 / 142 - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Borçların Zamanaşımına Uğraması Konusunda 2012/27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2018/31 Sayılı Genelgesi Yayımlandı.
24 Eylül 2018
2018 / 141 - Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Güncellenmiştir.
22 Eylül 2018

BİLGİ BANKASI

Mukteza-Özelge - Mukteza-Organize Sanayi Bölgesince düzenlenen faturadaki KDV`nin indirim konusu yapılması

Vergi - Araç Kiralamak mı Avantajlı, Satın Almak mı?

Yargı Kararı - Defter Ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilememesi Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı/Danıştay Kararı !

Diğerleri - Derneklerin Beyanname İşlemleri

Yargı Kararı - Çalıştığı Şirkette Bilgisayar Üzerinden Başka İş Görüşmeleri Yapmak Haklı Fesih Sebebidir.