MEVZUATTAN HABERLER

Bedelli Askerlikte Çalışana 28 gün ücretsiz izin

20 Temmuz 2018

Maliye’den 7143 sayılı yapılandırma uyarısı

18 Temmuz 2018

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SİSTEMİNE GEÇİŞ 01.10.2018 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

14 Temmuz 2018

2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik

12 Temmuz 2018

İhale Kanunu`nun istisna kapsamı genişletildi.

12 Temmuz 2018
Tüm Haberler

SİRKÜLERLER

2018 / 112 - Kesinleşen Vergi Ve Cezalarla Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin 501 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
09 Temmuz 2018
2018 / 111 - 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Uygulamalarında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler Cumhurbaşkanına Devredildi.
09 Temmuz 2018
2018 / 110 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.
08 Temmuz 2018
2018 / 109 - 4447 Saylı Kanun’un Geçici 19 ve 20. Maddesine Göre İşe Alınan Ücretliler İlişkin Uygulanacak Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin GVK 304 Seri No.lu GT Yayımlandı.
06 Temmuz 2018
2018 / 108 - Aktifte Kayıtlı Gayrimenkullerin 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilmesine İlişkin 500 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
06 Temmuz 2018

BİLGİ BANKASI

Mukteza-Özelge - Mukteza-Organize Sanayi Bölgesince düzenlenen faturadaki KDV`nin indirim konusu yapılması

Vergi - Araç Kiralamak mı Avantajlı, Satın Almak mı?

Yargı Kararı - Defter Ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilememesi Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı/Danıştay Kararı !

Diğerleri - Derneklerin Beyanname İşlemleri

Yargı Kararı - Çalıştığı Şirkette Bilgisayar Üzerinden Başka İş Görüşmeleri Yapmak Haklı Fesih Sebebidir.