MEVZUATTAN HABERLER

Geçici Vergi Beyannamesi Alımı durduruldu.

15 Nisan 2019

Kredi Garanti Fonundan KOBİ’lere 12 Ay Geri Ödemesiz 3 Milyar Liralık Yeni Destek Paketi

12 Nisan 2019

01/02/2019 İla 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına Bırakıldı.

11 Nisan 2019

Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulamasında Güncelleme

11 Nisan 2019

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru

06 Nisan 2019
Tüm Haberler

SİRKÜLERLER

2019 / 97 - Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
20 Nisan 2019
2019 / 96 - Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin 2019/1 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayımlandı.
18 Nisan 2019
2019 / 95 - İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılarak 5.000 USD’yi Geçmeyen İhracat Bedellerinin Tasarrufu Serbest Hale Getirildi.
15 Nisan 2019
2019 / 94 - İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimlerindeki ÖTV’nin İadesine İlişkin ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı
15 Nisan 2019
2019 / 93 - İnternet Reklamları Vergi Kesintilerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Bilgilendirme Duyusu Yayımlandı.
08 Nisan 2019

BİLGİ BANKASI

Mukteza-Özelge - Mukteza-Organize Sanayi Bölgesince düzenlenen faturadaki KDV`nin indirim konusu yapılması

Vergi - Araç Kiralamak mı Avantajlı, Satın Almak mı?

Yargı Kararı - Defter Ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilememesi Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı/Danıştay Kararı !

Diğerleri - Derneklerin Beyanname İşlemleri

Yargı Kararı - Çalıştığı Şirkette Bilgisayar Üzerinden Başka İş Görüşmeleri Yapmak Haklı Fesih Sebebidir.