MEVZUATTAN HABERLER

Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri e- Beyanname Sisteminde Açıldı.

18 Haziran 2018

`İmar Barışı` Resmi Gazete`de (Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesi) !

07 Haziran 2018

1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik

06 Haziran 2018

ÖTV4, MUH, MUHGVK281 ve MUHSGK Beyannamelerinde Değişiklik

06 Haziran 2018

KOSGEB, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği başvuruları başladı.

04 Haziran 2018
Tüm Haberler

SİRKÜLERLER

2018 / 89 - 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması
19 Haziran 2018
2018 / 88 - Tahsilat Genel Tebliği Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
18 Haziran 2018
2018 / 86 - Elektrik Satışında Esnaf Muaflığı, Kreş Yardımı Gelir Vergisi İstisnası, Tazminatların Vergilendirilmesi Ve İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin GVK 303 GT Yayımlandı.
12 Haziran 2018
2018 / 85 - Van, Ağrı Patnos Ve Bitlis Adilcevaz İlçelerinde Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükelleflerin Beyannameleri Ve Bildirimlerinin Verilme İle Ödeme Sürelerine İlişkin 2 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
12 Haziran 2018
2018 / 84 - 1997 Model ve Daha Eski Hurda Araçlar İçin Uygulanacak ÖTV Teşvikine İlişkin 50 No.lu MTV Genel Tebliği Yayımlandı.
11 Haziran 2018

BİLGİ BANKASI

Mukteza-Özelge - Mukteza-Organize Sanayi Bölgesince düzenlenen faturadaki KDV`nin indirim konusu yapılması

Vergi - Araç Kiralamak mı Avantajlı, Satın Almak mı?

Yargı Kararı - Defter Ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilememesi Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı/Danıştay Kararı !

Diğerleri - Derneklerin Beyanname İşlemleri

Yargı Kararı - Çalıştığı Şirkette Bilgisayar Üzerinden Başka İş Görüşmeleri Yapmak Haklı Fesih Sebebidir.