MEVZUATTAN HABERLER

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Basın Duyurusu

16 Ekim 2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş 1 Temmuz 2019 tarihine uzuyor.

16 Ekim 2018

Döviz Olarak Düzenlenmiş Sözleşmelerin 13.10.2018 tarihine kadar TL’ye Dönüştürülmesi veya Yeniden Sözleşme Yapılmasının Esasları

08 Ekim 2018

Sözleşmelerde dövizden TL`ye geçişin ayrıntıları

04 Ekim 2018

Geçici Vergi Beyanlarında Değişiklik

02 Ekim 2018
Tüm Haberler

SİRKÜLERLER

2018 / 151 - KDV GUT’de Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 21 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.
11 Ekim 2018
2018 / 150 - 2018/III. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.
08 Ekim 2018
2018 / 149 - Dövizle Sözleşme Düzenlenme Yasağı Ve Bu Yasağa İlişkin İstisnalara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
06 Ekim 2018
2018 / 148 - 2018/3. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları.
04 Ekim 2018
2018 / 147 - 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Birinci Taksidi Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
02 Ekim 2018

BİLGİ BANKASI

Mukteza-Özelge - Mukteza-Organize Sanayi Bölgesince düzenlenen faturadaki KDV`nin indirim konusu yapılması

Vergi - Araç Kiralamak mı Avantajlı, Satın Almak mı?

Yargı Kararı - Defter Ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilememesi Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı/Danıştay Kararı !

Diğerleri - Derneklerin Beyanname İşlemleri

Yargı Kararı - Çalıştığı Şirkette Bilgisayar Üzerinden Başka İş Görüşmeleri Yapmak Haklı Fesih Sebebidir.