Ölüm Halinde Kıst Dönem Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin GİB Duyusu Yayımlandı.

Numara: 2019 / 118
Tarih: 11 Haziran 2019

11.06.2019 tarihinde Ölüm Halinde Kıst Dönem Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuru yayımlanmıştır.

 

Ölüm halinde verilmesi gereken Kıst dönem Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ) gelirlerine ait Kıst dönem beyannameleri e-beyanname sistemi üzerinden daha önceden elektronik ortamda alınmaktaydı. Başkanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yıllık Gelir veya Yıllık Gelir (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ ) Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinden önce vefatın gerçekleşmesi durumunda, elektronik ortamda verilemeyen tam dönem beyannameler 11.06.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmaya başlanacaktır.

  

Söz konusu değişiklik nedeniyle Beyanname Düzenleme Programınızı güncellemeniz gerekmektedir.

 

Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.

 

Ölüm Halinde Kıst Dönem Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Açıklama;

 

İlgili döneme ait verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin, verilmeden önce vefatın (ölümün) gerçekleşmesi durumunda, e-beyanname sistemi üzerinden tam döneme ait verilecek beyannamede, “Genel Bilgiler” kulakçığında Dönem Tipinin “Yıllık” ve "Vefat Tam Dönem beyanname ise işaretleyiniz" kutucuğunun seçilerek beyannamenin doldurulması gerekmektedir.

 

ÖRNEK 1:  27.02.2019 tarihinde vefat eden mükellef için verilecek 2018 tam dönemine ait Yıllık Gelir vergisi beyannamesi ayrı, 01.01.2019 - 27.02.2019 tarihleri arasındaki Kıst dönem Gelir vergisi beyannamesi ayrı olarak e-beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamda verilebilecektir.

 

ÖRNEK 2: 15.03.2019 tarihinde Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi içerisinde vefat eden mükellef için, 2018 tam dönem yıllık gelir vergisi beyannamesi ve 01.01.2019 - 15.03.2019 Kıst dönemine ait Gelir vergisi beyannamesi Vergi Usul Kanunu kapsamında verilen yasal süreler içerisinde, e-beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamda verilebilecektir.

 

NOT:   İlgili döneme ait verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için  beyannamenin Dönem Tipi “Yıllık” ve "Vefat Tam Dönem beyanname ise işaretleyiniz" kutucuğu seçilerek e-beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Dönem başındaki tarih ile mükellefin vefat ettiği tarih arasındaki Kıst döneme ait verilmesi gereken beyanname ise Dönem Tipi “Kıst Dönem” seçilerek ve vefatla ilgili istenilen bilgiler ekrana girilerek e-beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamda verilebilecektir.

 

Söz konusu GİB duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sayfayı Yazdır