Konut Kapıcılığı İşyerlerinin (Apartman-Bina Yöneticiliği) Kolay İşverenlik Kapsamına Alınmasına İlişkin 2019/6 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

Numara: 2019 / 71
Tarih: 14 Mart 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 05.03.2019 tarihinde 2019/6 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 68. maddesiyle yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 9. Maddesine göre; konut kapıcılığı işyerleri de kolay işverenlik kapsamına dahil edilmişti.

 

2019/6 sayılı Genelge ile konut kapıcılığı işyerlerine ilişkin uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Genelgeye göre açıklanan bazı önemli hususlar aşağıdaki gibidir;

 

Konut kapıcılığı işyerleri (Apartman Yönetimi işyerleri) 01.03.2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır.

 

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar 5510 sayılı Kanunun 4 (a) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır.

 

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar SGK’ ya gönderilecektir.

 

1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Bu kapsamda tescilli olan işyerleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi  linki üzerinden çalıştırdığı sigortalıların çalışma gün sayılarını ve prime esas kazanç ücretlerini sisteme işledikten sonra, bu parametrelerde bir değişiklik olmadığı sürece herhangi bir belge vermeksizin, bankada adlarına tahakkuk eden primlerini ödeyebileceklerdir.

 

Tescil tipi (faaliyette bulunulan sektör) konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan işyeri işverenleri, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacaktır.

 

Kolay işverenlik kapsamına geçiş zorunlu olmayıp, dileyen işverenler bu kapsama geçiş yapabileceklerdir. Ancak kolay işverenlik kapsamına girdikten sonra eski sisteme (Aylık Prim Hizmet Belgesi ve MuhSgk ile bildirim yapma) geçişe izin verilmemektedir.

 

Bu kapsamda çalışanların % 34,5 oranındaki sigorta primleri için otomatik tahakkuk oluşturulacak, damga vergisi tahakkuku yapılmayacaktır. İşverenin, otomatik oluşturulan bu tahakkukları, beyan giriş ve teşvik tanımlama sistemine girip güncellemediği sürece, geçerli sayılacaktır.

 

Borç tutarları, ilgili ayı takip eden ayın 15.den itibaren banka borç sorgusunda gösterilecektir.

 

Konut kapıcılığı işyerleri, mer-i mevzuatlar çerçevesinde, ilgili kanunlarda öngörülen şartları sağladığı sürece prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.

  

Genelge 01.03.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır