Perakende Ticarette İlke Ve Kurallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlandı.

Numara: 2018 / 157
Tarih: 08 Kasım 2018

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik07.11.2018 tarihli ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yönetmelikte; Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallara İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle küçük işletmeler ile üretici firmaları büyük ve zincir mağazaların hâkim pozisyonuna karşı korumaya alan sınırlamalar açıklanmaktadır.

 

Daha önce yapılan düzenlemeyle meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan zincir mağazalar, bayilerce üretici firmalara yapacakları ödeme azami fiyatın % 85`inden az olmaması hükme bağlanmıştı. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bunlar dışındaki bakkal gibi perakende işletmeler için de yüzde 80`inden az olmaması kuralı getirilmiştir.

 

Bu adımla ekmek, unlu mamuller gibi azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının üreticisine yapılacak ödemelere yönelik düzenlemenin yalnızca büyük-zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmelerle sınırlı kalmaması sağlanarak diğer perakende işletmeler ve tedarikçilerin üreticilerle arasındaki ödeme ilişkisi de düzenlenmiş oldu.

 

Buna göre tarife ile azami fiyatı 1 TL olarak belirlenen ekmekte üreticiye tedarikçilerce 85 kuruş, bakkallar gibi küçük işletmelerce 80 kuruştan daha az ödeme yapılmasının önüne geçilmiştir.

 

Ayrıca zincir mağazalar, tedarikçiler bir gün içinde üreticiden teslim alınan azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla % 5`ini satılmadığı gerekçesiyle iade edebilecektir.

 

Böylece, hem üreticiler korunacak hem de israf önlenerek ekmek, pasta gibi hızlı tüketim mallarında mağazalar satabilecekleri kadar ürün alacak ve ellerinde kalması önlenmiş olacaktır.

 

Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır