2018/III. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.

Numara: 2018 / 150
Tarih: 08 Ekim 2018

03.10.2018 tarihli ve KVK-50/ 2018-4 / Yatırım İndirimi – 36 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir.

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50

 

Konusu                                   : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                      : 03/10/2018
Sayısı                                      : KVK-50 / 2018-4 / Yatırım İndirimi - 36 
İlgili olduğu maddeler          : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298,

                                               Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A,

                                               Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69,


İlgili olduğu kazanç türleri   : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.


Duyurulur.

 

 Necmi KESKİNSOY

 

         Gelir İdaresi Başkan V. 

 

 

İlgili sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır