700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Uygulamalarında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler Cumhurbaşkanına Devredildi.

Numara: 2018 / 111
Tarih: 09 Temmuz 2018

700 Sıra No.lu “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kararname ile; vergi uygulamalarında Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler Cumhurbaşkanına devredilmiştir.

 

Buna göre; Gelir Vergisi, Vergi Usul, Damga Vergisi, KDV, ÖTV Kanunu gibi birçok vergi kanununda yer alan Bakanlar  Kurulu/  İcra  Vekilleri  Heyeti  ibareleri,  “Cumhurbaşkanı"  şeklinde değiştirilerek Bakanlar Kurulu’na ait olan yıllık tarife ve hadleri belirleme, artırma, azaltma gibi yetkiler anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı’na devredilmiştir.

 

Kararname hükümleri cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu kararnameye ulaşmak için tıklayınız.

  

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır