1997 Model ve Daha Eski Hurda Araçlar İçin Uygulanacak ÖTV Teşvikine İlişkin 50 No.lu MTV Genel Tebliği Yayımlandı.

Numara: 2018 / 84
Tarih: 11 Haziran 2018

50 Sıra No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 7103 sayılı Torba Kanun’un 88. maddesiyle 7020 sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesiyle getirilen ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine ilişkin düzenlemelere ilişkin sürenin 2019 yılı sonuna uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 

Buna göre; 1997 model veya daha eski taşıtlarını 31.12.2019 tarihine kadar ilgili hurda müdürlüklerine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerin, bu araçlara ilişkin bu tarihe kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan MTV ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir.

 

1997 model veya daha eski taşıtları doğrudan ihraç eden veya ihracatçılara üç ay içerisinde ihraç edilmek üzere teslim eden gerçek ve tüzel kişiler de bu madde hükmünden faydalanabilecektir.

 

Düzenlemeden, ÖTV (II) sayılı listede yer alan; yarı römorklar için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon taşıtlar, kamyonet ve kamyonlardan 1997 model veya daha eski olanları doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde yararlanabilecektir.

 

27.05.2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan 2005 model veya daha eski taşıtlarına ilişkin uygulamanın süresi de 31.12.2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Ancak bu durumun kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4’ünün 31.12.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Bu şartlar tamamlanınca; kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

 

Tebliğ hükümleri 11.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır