2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

Numara: 2018 / 55
Tarih: 11 Mayıs 2018

11/05/2018 tarihli ve VUK-105 / 2018-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28. maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/104

 

 

Konusu: Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

 

Tarihi: 11/05/2018

 

Sayısı: VUK-105 / 2018-9

 

 

1. Giriş:

 

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

 

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

 

14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Mayıs 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

 

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (17 Mayıs 2018 Perşembe) ödeyecekleri tabiidir.

 

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

                                                                                                              Gelir İdaresi Başkanı

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır